Consultatie boeken

Beste nieuwe cliënten:

Momenteel is er een cliëntenstop bij psycholoog Tongeren. Online ingeboekte afspraken door nieuwe cliënten zullen daarom dus ook niet aanvaard kunnen worden. U zal via mail worden verwittigd wanneer er wel ruimte is om een afspraak te maken. Via www.psyzolim.be kan u collega’s vinden in de buurt waarbij u een afspraak kan vastleggen.